Tướng Hỗ Trợ

Tướng Hỗ Trợ Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia Liên Minh Huyền Thoại, bạn đang hoang mang không biết nên chọn tướng … Đọc tiếp

Tướng Đỡ Đòn

Tướng Đỡ Đòn Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia Liên Minh Huyền Thoại, bạn đang hoang mang không biết nên chọn tướng … Đọc tiếp

Tướng Xạ Thủ

Tướng Xạ Thủ Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia Liên Minh Huyền Thoại, bạn đang hoang mang không biết nên chọn tướng … Đọc tiếp

Tướng Sát Thủ

Tướng Sát Thủ Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia Liên Minh Huyền Thoại, bạn đang hoang mang không biết nên chọn tướng … Đọc tiếp

Tướng Đấu Sĩ

Tướng Đấu Sĩ Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia Liên Minh Huyền Thoại, bạn đang hoang mang không biết nên chọn tướng … Đọc tiếp

Tướng Pháp Sư

Tướng Pháp Sư Nếu bạn là người mới bắt đầu tham gia Liên Minh Huyền Thoại, bạn đang hoang mang không biết nên chọn tướng … Đọc tiếp