Bảng giá cày thuê Liên Minh Huyền Thoại

Cày trận phân hạng đầu mùa

Giá: 20.000 đ

Cày xếp hạng liên minh huyền thoại

Giá: 50,000 đ

Cày rank đấu trường chân lý

Giá: 40.000 đ

Cày điểm Cao Thủ , Đại Cao Thủ , Thách Đấu

Giá:

Cày thông thạo tướng

Giá: 30.000 đ